Ana sayfa Şirket Değerlemesi İçin İstenilen Belgeler

Şirket Değerlemesi İçin İstenilen Belgeler

I. Genel Bilgiler

 • Şirket hissedar yapısı ve organizasyon şeması
 • Üst yönetim kadrosu için birer paragraflık özgeçmiş
 • Finansal yatırımcıyla düşünülen ortaklık yapısı

II. Finansal Bilgiler (son üç yıl için) - YTL ve USD ya da EURO cinsinden

 • Gelir - gider tablosu, bilanço, nakit akım tablosu
 • Varsa açıktan gelirler ve giderlerin kırılımları

III. Satış Bilgileri (son üç yıl  için) 

 • Satışların ürün bazında kırılımı 
 • Ürün bazında karlılık miktarı  
 • Ortalama tahsilat süresi

IV. Maliyet Bilgileri (son üç yıl için) 

 • Maliyetlerin YTL / YP bazında kırılımı 
 • Ortalama ödeme süresi

V. Rakip Şirketler ve Endüstri Hakkında Bilgiler

 • Yurt içinde rakip şirketin isimleri ve tahmini pazar payları 
 • Şirketinizi rakiplerinden ayıran özellikler 
 • Endüstri’nin büyüklüğü ve yıllık büyüme oranı

VI. Önümüzdeki Yıllar İçin Projeksiyonlar (beş yıllık ) 

 • Ciro ve karlılık tahmini  
 • Yatırım planları (yıllık öngörülen Capex ihtiyacı) 
 • Borçlanma planları (yıllık borç tahmini)
 

Sosyal Platform

POLİPOLİÇEM

Her türlü sağlık sigortasına çözümler için Polipoliçem...

 

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...