Ana sayfa HİZMETLERİMİZ Kurumsal finansman Şirket Değerlendirmeleri ve Finansal Check Up

Şirket Değerlendirmeleri ve Finansal Check Up

Durum Tespiti : Age Yatırım olarak ülkemizin bulunduğu ekonomik konjonktür içinde şirketlerin mevcut durumlarını tarafsız bir gözle görmelerinin faaliyetlerinin devamlılığı açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz durum tespiti çalışmalarıyla şirketlerin mevcut durumlarını doğru değerlendirerek geleceğe yönelik stratejilerini oluşturmalarına, doğru yatırım kararını vermelerine, finansal, operasyonel ve yönetimsel verimliliklerini optimum düzeye çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Şirket Değerlemesi : Geleceğe yönelik stratejik planların oluşturulması ve bunların finansal sonuçlarının irdelenmesi sonucunda, şirket değerlemeleri çeşitli metotlar kullanılarak hazırlanmaktadır. İhtiyaca göre şirket değerlemesi, şirket satın alma, satma veya birleşmelerinde, halka arz veya başka nedenlerle hisse satışlarında kullanılabileceği gibi, hissedarlar için bir performans değerleme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Şirket değerlemesi amacına göre gelecek performansın bugün ifade ettiği değer veya benzer şirketlerle karşılaştırılarak tespit edilebileceği gibi, belli durumlarda sadece varlıkların veya markaların değerlenmesi de sözkonusu olabilmektedir. Age Yatırım olarak, şirketlerin ihtiyaçları doğrulusunda bağımsızlık ilkeleri içinde değerleme raporları hazırlanmak şirketlere sunmuş olduğumuz hizmetler arasında gelmektedir.
 

 

Sosyal Platform

POLİPOLİÇEM

Her türlü sağlık sigortasına çözümler için Polipoliçem...

 

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...