Finansal Ortaklıklar

Ülkemizde sermaye birikiminin halen gelişmiş ülke ekonomilerine kıyasla kısıtlı olması birçok ulusal şirketimizin stratejik planlarını gerçekleştirecek kaynaklarını daraltmaktadır. Age Yatırım olarak, uluslararası sermaye sağlayan fonlar ile süregelen işbirliğimiz sonucu yerli şirketlere sermaye tedariki konusunda hizmet sunmaktayız. Söz konusu fonlardan sektör ve iş alanına göre 3-10 yıla kadar farklı vadelerde sermaye sağlanabilmektedir. Bu fonlar, gelişme finansmanı, proje finansmanı, başka şirket satın alma, halka arz öncesi finansman gibi şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulabilmektedir.

Şirketin sözkonusu sermaye fonlarından kaynak temin etmeye uygunluğunun tespiti, iş planlarının sermaye tedarikcilerine sunulabilecek kalite ve içerikte hazırlanması, uygun fonu sağlayabilecek kuruluşların tespit ve bunlarla temas edilmesi, projenin sunulması ve pazarlanması, şirket değerlemesi ve ortaklık şartlarının belirlenerek müzakerelerde bulunulması bu alanda sağladığımız hizmetlerdir.
  
 

 

Sosyal Platform

POLİPOLİÇEM

Her türlü sağlık sigortasına çözümler için Polipoliçem...

 

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...