Ana sayfa YATIRIM FİNANSMANI Proje Finansmanı

Proje Finansmanı

Yeni yatırım, modernizasyon, kapasite yatırımları gibi sanayi kuruluşlarının yatırımlarının yanısıra, ihaleler, özelleştirmeler v.b. yatırımlarda da projeler için fizibileterin ve iş planlarının hazırlanması, kredi verilebilirliğinin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Fikir halindeki projelerin finansal tablolara dönüştürülmesi, proje verimliliğinin ölçülmesi, projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının tespiti, finansman kaynaklarının araştırılması, alternatiflerin değerlendirilmesi gibi hizmetlerimizin yanısıra, ihtiyaç duyulması halinde gayrimenkul, makina ekipman gibi şirket varlıklarının değer tespitinde de iş ortaklarımızla birlikte danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Sosyal Platform

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...