Finans Ortaklığı

Finans Ortaklığı diğer yatırımlardan 5 ana noktada farklılık göstermektedir.

Birincisi, Finans Ortaklığı profesyonelleri projelere aktif olarak dahil olurlar. Projeleri kapsamlı incelerler, işbirliği yapısını tartışır ve belirlerler.

İkinci olarak Finans Ortaklığı belirli bir süre için yatırım yapar. Genellikle bir Finans Ortaklığı fonu 7-13 yıllık bir süre için kurulur. İlk 3 yıllık dönemde tüm yatırımlar gerçekleştirilir ve izleyen yıllarda başarıyla birlikte bir kısım hisseler nakde çevrilebilir. Bu nedenle Finans Ortaklığı yöneticileri daha başlangıçtan projedeki hisselerinin akıbetini planlarlar. Genellikle yapılan anlaşmalarda planlanan ayrılma stratejisinin maddeleri de yer alır.

Üçüncü olarak, Finans Ortaklığı genellikle özel grupların projelerine yatırım yapar.

Dördüncü olarak ,Finans Ortaklığı, yatırımları için faizin dışında getiri beklentisi içindedir. Bunu %0 ile %35 arasında değişen oranlarda hisse iştiraki ile çözümler. Bu uygulamanın ana sebebi, teminat olarak banka mektubu talep edilmemesi ve bir ölçüde riskin paylaşılmasıdır.
Türkiye için başlayan Finans Ortaklığı uygulaması örnekleri referanslar sayfasında görülebilir.

Beşinci olarak Finans Ortaklığı yönetici ekibin bilgi, beceri ve deneyimlerine özel önem verir.

 

Sosyal Platform

POLİPOLİÇEM

Her türlü sağlık sigortasına çözümler için Polipoliçem...

 

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...