Kurumsal Finansman

Kurumların ister sermaye isterse dış kaynak ihtiyacı olsun, Age Yatırım tüm kurumsal finansman kaynaklarına erişim alanında faaliyet göstermektedir.

Sermaye ihtiyaçlarında yerli-yabancı ortaklıklar, halka arzlar, özel sermaye fonlarından kaynak temini, mezanine veya hisse senedi değiştirilebilir tahvil’e kadar altenatif finansman yöntemleri ile şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda Age Yatırım uluslararası sermaye piyasaları alanında tecrübeli danışmanları ile firmalara katma değeri yüksek hizmetler sunmaktadır.

Aynı şekilde ister yeni yatırım, modernizasyon, kapasite yatırımları gibi sanayi kuruluşlarının yatırımları için kaynak arayışı, isterse ihaleler, özelleştirmeler v.b. yatırımlar için proje finansmanı olsun, Age Yatırım, projeler için fizibileterin ve iş planlarının hazırlanması, kredi verilebilirliğinin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması gibi konularda danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
  
 

 

Sosyal Platform

POLİPOLİÇEM

Her türlü sağlık sigortasına çözümler için Polipoliçem...

 

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...